Adres do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie:

http://muzeumsp.pl/